Konieczna godzina żywota

BWV 381 - Meines Lebens letzte Zeit

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 381

Meines Lebens letzte Zeit

Waiting...

Konieczna godzina żywota

Waiting...

2.

Meines Lebens letzte Zeit
Ist nunmehro angekommen,
Da der schnöden Eitelkeit
Meine Seele wird entnommen;
Wer kann widerstreben,
Dass uns Menschen Gott das Leben
Auf ein zeitlich' Wiedernehmen hat gegeben.

Waiting...

Konieczna godzina żywota
oto nadeszła w chwili onej
mi, ode próżności bezecnej
moya duszyca bywa wzięta;
Któż by wystąpił temu przeciw:
mamy dano żywot, ludzkie dzieci,
od Boga na użytek przelotny.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Psalmodia sacra
Bemerkungen: Choral Nr. 345 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 7 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Jolancie Fraszyńskiej. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 7th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Jolanta Fraszyńska. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników