Konieczna godzina żywota

BWV 381 - Meines Lebens letzte Zeit

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 381

Meines Lebens letzte Zeit

Waiting...

Konieczna godzina żywota

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Meines Lebens letzte Zeit
Ist nunmehro angekommen,
Da der schnöden Eitelkeit
Meine Seele wird entnommen;
Wer kann widerstreben,
Dass uns Menschen Gott das Leben
Auf ein zeitlich' Wiedernehmen hat gegeben.

Waiting...

Konieczna godzina żywota
oto nadeszła w chwili onej
mi, ode próżności bezecnej
moya duszyca bywa wzięta;
Któż by wystąpił temu przeciw:
mamy dano żywot, ludzkie dzieci,
od Boga na użytek przelotny.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Psalmodia sacra
Bemerkungen: Choral Nr. 345 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 7 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Jolancie Fraszyńskiej. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 7th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Jolanta Fraszyńska. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników