Nie rzucę mojego Jezusa

BWV 380 - Meinen Jesum lass ich nicht

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 380

Meinen Jesum lass ich nicht

Waiting...

Nie rzucę mojego Jezusa

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Meinen Jesum lass ich nicht
Weil er sich für mich gegeben:
So erfordert meine Pflicht,
Klettenweis an ihm zu kleben.
Er ist meines Lebens Licht,
Meinen Jesum lass' ich nicht.

Waiting...

Nie rzucę mojego Jezusa
a Onci ode mię nie odejdzie.
Powierzyłem się Jezusowi,
chcęć ja wziąć Ji[1] do sierca.
Pewien jeśm[2], wiara nie przejdzie
w toć, iż Jesus mię nie ostawi.

[1] Go, Jego.
[2] Jestem.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Andreas Hammerschmidt 1658
Bemerkungen: Choral Nr. 298 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach
Omyłka skorygowana przez p. F. A. Zielińskiego 6 III A.D. 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 17 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Gerlindzie Saemann. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 17th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Gerlinde Saemann. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników