Mego Jezusa ja nie odstąpię

BWV 379 - Meinen Jesum lass ich nicht

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 379

Meinen Jesum lass ich nicht

Waiting...

Mego Jezusa ja nie odstąpię

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Meinen Jesum lass ich nicht
Jesus wird mich auch nicht lassen.
Jesu hab' ich mich verpflicht't,
Ich will ihn in's Herze fassen.
Weiss gewiss und glaube fest,
Dass mich Jesus auch nicht lässt.

Waiting...

Mego Jezusa ja nie odstąpię,
Jezus mię takoż nie ostawi.
Ji[1] oddałem się w całości,
Jezusa w sierce przyjąć mi.
Wiemci ja na pewno a nie wątpię,
iże mię Jezus nie opuści.

[1] Mu, Jemu.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Lüneburger Gesangbuch
Bemerkungen: Choral Nr. 151 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 17 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Deborze York. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 17th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Deborah York. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników