Czyń ze mną, Boże, podług Twej dobrości

BWV 377 - Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt'

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 377

Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt'

Waiting...

Czyń ze mną, Boże, podług Twej dobrości

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt'
Hilf mir in meinem Leiden,
Was ich dich bitt', versag' mir nicht,
Wenn meine Seel' will scheiden:
So nimm sie, Herr, in deine Händ',
Ist Alles gut, wenn gut das End'.

Waiting...

Czyń ze mną, Boże, podług Twej dobrości,
dopomożenie w mej daj mi boleści,
gdy o co proszę, nie odmawiaj, więcej,
skoro z duszą rozdział uczynion mą jest
weźmijże onę, Panie, w Twoye ręce,
wszystko bywa cnem, jeśli cny bywa kres.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: J. H. Schein 1628
Bemerkungen: Choral Nr. 44 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 13 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Piotrowi Plewie. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 13th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Piotr Plewa. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników