O Panie, nakłonić ucha Twego zechciej

BWV 372 - Lass, o Herr, dein Ohr sich neigen

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 372

Lass, o Herr, dein Ohr sich neigen

Waiting...

O Panie, nakłonić ucha Twego zechciej

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Lass, o Herr, dein Ohr sich neigen
Dir mein Wort zu Herzen steigen,
Und stoss' mich nicht von dir hin,
Weil ich arm und elend bin.
Hüte meine Seel' und Leben,
Die ich heilig dir ergeben:
Reiss' mich, deinen Knecht, aus Noth,
Der auf dich nur hofft, o Gott!

Waiting...

O Panie, nakłonić ucha Twego zechciej,
zwól mowie mojej ku siercu Twemu wzlecieć,
nie oddalaj mię ode swey obliczności,
iżem ja niebożę pełne mizerności.
Dzisia mę duszycę, moye biedne kości,
oto Twojej świętej powierzyłem woli,
wyrwijże, swego służebnika, z niedoli,
tenci w Tobie jedno źródło ma dufności!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Lyon, Bourgeoys 1547
Bemerkungen: Choral Nr. 218 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 7 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Janowi Jakubowi Starzomskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 7th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Jan Jakub Starzomski. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników