Boże Stwórco, Duchu Święty, przydź

BWV 370 - Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 370

Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist

Waiting...

Boże Stwórco, Duchu Święty, przydź

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist
Besuch' das Herz der Menschen dein,
Mit Gnaden sie füll' wie du weisst
Dass dein Geschöpf soll für dir sein.

Waiting...

Boże Stwórco, Duchu Święty, przydź,
nawiedź sierce Twego ludu człeczego,
napełń ji[1] łaskawością, pewnyś tego,
iż Twe stworzenie musi Twym bydź.

[1] Go.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Joseph Klug Gesangbuch 1535
Bemerkungen: Choral Nr. 187 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 16 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Waldemarowi Błaszczykowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 16th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Waldemar Błaszczyk. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników