We wszytkim mym działaniu

BWV 367 - In allen meinen Taten

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 367

In allen meinen Taten

Waiting...

We wszytkim mym działaniu

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

In allen meinen Taten
Lass' ich den Höchsten rathen,
Der Alles kann und hat;
Er muss zu allen Dingen,
Soll's anders wohl gelingen,
Selbst geben Rath und That.

Waiting...

We wszytkim mym działaniu
wsparcie znajdęć ja w Panu,
przedsię wszytkim Tenci włada;
we wszytkim, w każdym czasie,
skoro powieźć toć ma się
nawyssze Jego czyn, rada.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Quirsfeld 1679; G. Vopelius Gesangbuch 1682
Bemerkungen: Choral Nr. 140 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 25 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Jadwidze Kuta. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 25th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs Jadwiga Kuta. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników