Jezukryst, Wybawiciel ludu naszego

BWV 363 - Jesus Christus, unser Heiland

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 363

Jesus Christus, unser Heiland

Waiting...

Jezukryst, Wybawiciel ludu naszego

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Jesus Christus, unser Heiland
Der von uns den Gotteszorn wand,
Durch das bittre Leiden sein
Half er uns aus der Höllenpein.

Waiting...

Jezukryst, Wybawiciel ludu naszego,
sprawił gniewu Boga od nas odwrócenie,
przez swoye boleści pełne umęczenie
dopomógł wyniść z cierpienia piekielnego.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Erfurter Enchiridion 1524
Bemerkungen: Choral Nr. 30 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 16 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Małgorzacie Niemirskiej. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 16th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Małgorzata Niemirska. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników