Jesus, duszna ma roskoszności

BWV 359 - Jesu, meiner Seelen Wonne

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 359

Jesu, meiner Seelen Wonne

Waiting...

Jesus, duszna ma roskoszności

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Jesu, meiner Seelen Wonne
Jesu, meine beste Lust,
Jesu, meine Freudensonne,
Jesu, dir ist ja bewusst,
Wie ich dich so herzlich lieb'
Und mich ohne dich betrüb';
D'rum, o Jesu, komm zu mir,
Und bleib bei mir für end für!

Waiting...

Jesus, duszna ma roskoszności,
Jesus, najlepsza s przyjemności,
Jesus, Słojnce wiesela mego,
Jesus, Tobie prawie wiadome,
iż miłuję Cię z głębi swego
sierca a frasuje sie kromie
Ciebie; stąd, o Jesu, k mię przydź
byś mogł tuć na wieki wieków bydź!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Schop 1642
Bemerkungen: Choral Nr. 364 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 31 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Edycie Mathis. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 31st day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Edith Mathis. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników