Jesus, Ty, Który sam maszci

BWV 355 - Jesu, der du selbsten wohl

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 355

Jesu, der du selbsten wohl

Waiting...

Jesus, Ty, Który sam maszci

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Jesu, der du selbsten wohl
Hast den Tod geschmecket,
Hilf mir, wenn ich sterben soll,
Wenn der Tod mich schrecket:
Wenn mich mein Gewissen nagt
Und die Sünden plagen,
Wenn der Satan mich verklagt,
Lass mich nicht verzagen.

Waiting...

Jesus, Ty, Który sam maszci
przedsię smaku poznanie śmirci
dopomóż, skoro iść drogą
śmirci, gdaż mię napawa trwogą:
gdaż nęka mię me sąmnienie
a grzechy mym utrapieniem,
gdaż Szatanów oskarżenie,
oddal nadziei stracenie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Kirchen- und Hausmusik, Breslau 1668?
Bemerkungen: Choral Nr. 169 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 31 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Mariuszowi Smoderkowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 31st day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Mariusz Smoderek. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników