Bogu powierzyłem sprawy me

BWV 351 - Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 351

Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt

Waiting...

Bogu powierzyłem sprawy me

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt
Er mach's mit mir, wie's ihm gefällt,
Soll ich all hier noch länger leb'n,
Nicht widerstreb'n,
Sei'm Will'n thu ich mich ganz ergeb'n.

Waiting...

Bogu powierzyłem sprawy me,
uczyni ze mną jako tylko chce,
winienem ja tuć dłużej żywot pędzić,
buntu nie będzie,
Jego woli cale się ja zawierzę.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Cassel Gesangbuch 1601
Bemerkungen: Choral Nr. 19 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 28 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Marcinowi Trońskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 28th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Marcin Troński. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników