Dzięki Ci składam, luby Panie

BWV 347 - Ich dank dir, lieber Herre

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 347

Ich dank dir, lieber Herre

Waiting...

Dzięki Ci składam, luby Panie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Ich dank dir, lieber Herre
Dass du mich hast bewahrt
In dieser Nacht Gefähre,
Darin ich lag so hart
Mit Finsterniss umfangen,
Dazu in grosser Noth,
Daraus ich bin entgangen,
Halfst du mir Herre Gott!

Waiting...

Dzięki Ci składam, luby Panie,
iżeś chciał, bych był obronionem,
gdaż nocne niebeśpieczeństwy one,
w nich oto ległem mocnie,
pogrążony będąc w ćmie,
w oney ogromnej biadzie
jeśm ja uwolnionem onej nocy
dla Twojej, Panie Boże, pomocy!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: J. K. Horn 1544; Praxis pietatis 1662
Bemerkungen: Choral Nr. 2 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 31 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. mgr Lilianie Tryka. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 31st day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Liliana Tryka. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników