Dziękuję Ci, Boże

BWV 346 - Ich dank dir, Gott

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 346

Ich dank dir, Gott

Waiting...

Dziękuję Ci, Boże

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Ich dank dir, Gott
Für all' Wohlthat,
Dass du uns hast
So gnädiglich die Nacht
Behüt't durch deine Güt',
Und bitt' nun fort,
Ach Gott, mein Hort,
Vor Sünd' und G'fahr
Mich heut bewahr',
Dass mir kein Böses widerfahr.

Waiting...

Dziękuję Ci, Boże,
za dobrodziejstwa wsze,
iż naszego ochronienia
przez noc w swej łaskawości
chciałeś, dzięki dobrości,
błagam Cię więcej ja ninie,
ach, Boże, me wspomożenie,
przed grzechami, zagrożeniem
dzisia daj zabezpieczenie,
niech zło u mię nie zagości.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Cyr. Spangenberg 1568; Eisleben Gesangbuch 1598
Bemerkungen: Choral Nr. 223 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 18 VIIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Krystynie Czub. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 18th day of September A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Krystyna Czub. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników