Jeśm ja prawie, Panie, w Twey mocności

BWV 345 - Ich bin ja, Herr, in deiner Macht

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 345

Ich bin ja, Herr, in deiner Macht

Waiting...

Jeśm ja prawie, Panie, w Twey mocności

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Ich bin ja, Herr, in deiner Macht
Du hast mich an das Licht gebracht
Und du erhältst mir auch das Leben,
Du kennest meiner Monden Zahl,
Weisst wann ich diesem Jammerthal
Auch wieder gute Nacht soll geben.
Wo, wie und wann ich sterben soll,
Das weisst du, Vater, mehr als wohl.

Waiting...

Jeśm ja prawie, Panie, w Twey mocności
to Ty przywiodłeś mię ku światłości,
żywot podarowałeś co więcej,
wiesz prawie liczbę moich miesięcy,
znasz chwilę, gdy łez dolinie onej
słowo winienem rzec pożegnania.
Mieśce, powód, czas mego skonania,
znasz, Ojcze, niżeli dobrze barziej.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: J. S. Bach (?)
Bemerkungen: Choral Nr. 251 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 14 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Andrzejowi Zielińskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 14th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Andrzej Zieliński. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników