Panie, jakoć kcesz postępuj ze mną

BWV 339 - Herr, wie du willst, so schick's mit mir

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 339

Herr, wie du willst, so schick's mit mir

Waiting...

Panie, jakoć kcesz postępuj ze mną

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Herr, wie du willst, so schick's mit mir
Im Leben wie im Sterben,
Allein zu dir steht mein Begehr,
Lass mich, Herr, nicht verderben.
Erhalt' mich nur in deiner Huld,
Sonst wie du willst, gieb mir Geduld,
Dein Will', der ist der beste.

Wer in dem Schutz des Höchsten ist,
Und sich Gott thut ergeben,
Der spricht: du, Herr, mein' Zuflucht bist,
Mein Gott, Hoffnung und Leben,
Der du ja wirst erretten mich
Von Teufels Stricken gnädiglich
Und von der Pestilenze.

Waiting...

Panie, jakoć kcesz postępuj ze mną
przy żywocie jako przy skonaniu,
ku Tobie wzlatać memu pragnieniu
daję, Panie, nie dozwól sczeźnieniu
mię dosiąc. Zachowaj przy łaskawości
jedno mię, przydaj dar cierpliwości,
wola Twa bywa najlepszą a jedną.

Któż w Nawysszego bywa schronieniu
a siebie oddał Bogu w zawierzeniu
tenci prawi: Ty, Panie, jeś mym azylem,
mym Bogiem, dufnością a żywotem,
Ty prawie jeś moim wybawieniem
łaskawym z diabelskich niewolności
więzów y nieszczęsności.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Straßburg 1525
Bemerkungen: Choral Nr. 144, 317 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 21 VIIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Markowi Piotrowskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 21st day of September A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Marek Piotrowski. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników