Jezukryste, Panie, człecze y Boże prawdziwy

BWV 336 - Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 336

Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott

Waiting...

Jezukryste, Panie, człecze y Boże prawdziwy

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott
Der du litt'st Marter, Angst und Spott,
Für mich am Kreuz auch endlich starbst
Und mir dein's Vaters Huld erwarbst.

Waiting...

Jezukryste, Panie, człecze y Boże prawdziwy,
Któryś przecierpiał męczeństwo, trwogę a wzgardzenie,
za mię koniecznie pomarłeś na Drzewie Krzyżowym
zyskując dla nas u Oćca łaski darowanie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Polnisches Cantional 1559, Johann Eccard 1597
Bemerkungen: Choral Nr. 189 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 5 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Waldemarowi Czyszakowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 5th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Waldemar Czyszak. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników