Panie Jezukryste, żywota mego Światłości

BWV 335 - Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 335

Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht

Waiting...

Panie Jezukryste, żywota mego Światłości

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht
Mein Hort, mein Trost, mein Zuversicht,
Auf Erden bin ich nur ein Gast,
Und drückt mich sehr der Sünden Last.

O Jesu, du mein Bräutigam,
Der du aus Lieb' am Kreuzesstamm
Für mich den Tod gelitten hast,
Genommen weg der Sünden Last.

Waiting...

Panie Jezukryste, żywota mego Światłości
ostoja ma, balsam moy, źrzódło mey dufności,
gościem jeśm ja na tem świecie
a jarzmo grzechowe prawie mię gniecie.

 O Jezu, Tyś moy nowożeniec,
na drzewie Krzyża Ty z miłości
za mię śmirci uczułeś cirzpienie,
odjąłeś ode mię grzechu ciężkości.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Sethus Calvisius 1594
Bemerkungen: Choral Nr. 236, 294 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach
Tekst poprawiony z błędów przez p. Filipa Adama Zielińskiego.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 29 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Oldze Kalickiej. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 29th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Olga Kalicka. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników