Panie Jezukryste, najwyższym dobrem Tyś

BWV 334 - Herr Jesu Christ, du höchstes Gut

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 334

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut

Waiting...

Panie Jezukryste, najwyższym dobrem Tyś

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut
Du Brunnquell aller Gnaden,
Sieh doch, wie ich meinem Muth
Mit Schmerzen bin beladen,
Und in mir hab' der Pfeile viel,
Die im Gewissen ohne Ziel
Mich armen Sünder drücken.

Waiting...

Panie Jezukryste, najwyższym dobrem Tyś,
jeś źródłem wszelkiej łaskawości,
spójrz, jak w odwadze mojej dziś
jeśm ja przepełnion boleśćmi,
strzał mnogość napełnia wnętrzności
me, teć bez końca sąmnienie
dławią, niebożę grzeszne, mię.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Dresden Gesangbuch 1593
Bemerkungen: Choral Nr. 73 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 18 VIIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Jackowi Lenartowiczowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 18th day of September A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Jacek Lenartowicz. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników