Panie, oto ja zgrzeszyłem

BWV 330 - Herr, ich habe missgehandelt

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 330

Herr, ich habe missgehandelt

Waiting...

Panie, oto ja zgrzeszyłem

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Herr, ich habe missgehandelt
Ja mich drückt der Sünden Last;
Ich bin nicht den Weg gewandelt,
Den du mir gezeiget hast,
Und jetzt wollt' ich gern aus Schrecken
Mich vor deinem Zorn verstecken.

Waiting...

Panie, oto ja zgrzeszyłem,
prawie mię dławi jarzmo grzechowe;
drogi tej ja nie obrałem,
Tyś mi dał ku korzystaniu owę
a ninie chcęć ja strwożon ochotnie
przed gniewem Twoim naleźć schronienie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Crüger 1649
Bemerkungen: Choral Nr. 35 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 12 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Feliksowi Forytowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 12th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Feliks Foryt. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników