Boże, Panie, chwałę Ci dawamy

BWV 328 - Herr Gott, dich loben wir

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 328

Herr Gott, dich loben wir

Waiting...

Boże, Panie, chwałę Ci dawamy

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Herr Gott, dich loben wir
Herr Gott, wir danken dir.
Dich, Gott Vater in Ewigkeit,
Ehret die Welt weit und breit.
All' Engel und all' Himmelsheer,
Und was da dienet deiner Ehr',
Auch Cherubim und Seraphim
Auch singen immer mit hoher Stimm':
Heilig ist unser Gott!

Heilig ist unser Gott,
Der Herr Zebaoth!

Dein' göttlich Macht und Herrlichkeit
Geht über Himm'l und Erden weit.
Der heiligen zwölf Boten Zahl,
Und die lieben Propheten all',
Die theuren Märtrer allzumal
Loben dich, Herr, mit grossem Schall.

Du Kön'g der Ehren, Jesu Christ,
Gott Vaters ew'ger Sohn du bist,
Der Jungfrau Leib nicht hast verschmäht,
Zu erlösen das menschlich' Geschlecht,
Du hast dem Tod zerstört sein Macht
Und all' Christen zum Himmel bracht.

Lass uns im Himmel haben Theil
Mit den Heil'gen im ew'gen Heil!
Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ
Und segne was dein Erbtheil ist,
Wart' und pfleg' ihr' zu aller Zeit
Und heb' sie hoch in Ewigkeit.
Täglich, Herr Gott, wir loben dich
Und ehr'n dein'n Namen stetiglich.

Behüt' uns heut', o treuer Gott,
Vor aller Sünd und Missethat,
Sei gnädig uns, o Herre Gott,
Sei gnädig uns in aller Noth!
Zeig' uns deine Barmherzigkeit,
Wie unser Hoffnung zu dir steht.
Auf dich hoffen wir, lieber Herr,
In Schaden lass uns nimmermehr.
Amen!

Waiting...

Boże, Panie, chwałę Ci dawamy,
Boże, Panie, dzięki Ci składamy.
Panie, Tyś w wieczności Bogiem,
cześć Twa iak świat długi i szeroki.
Anioły wsze a wsze angielskie zastępy
i który do służby Twey chwale wzięty,
takoż cherubiny z serafami
pieią wżdyć głosy wysokiemi:
Bóg nasz iest święty!

Święty iest nasz Bóg,
Pan armii!

Boska Twa możność a chwała
kędy niebiosa a ziemia cała.
Dwunastu świętych Twych uczni,
grono proroków miłych Ci,
drodzy wszytcy męczennicy
sławią Cię, Panie, wielkim brzmieniem.

IEzukryste, Tobie, Królowi, sławienie
oddane, wiecznymś Boga Oćca synem,
dziewicy łona nie skalałeś,
ku wybawieniu rodzaiu ludzkiego,
śmirci mocność skruszyć chciałeś,
niebiosa dać wszego ludu krześciańskiego.

Zwól nam w niebiesiech udział mieć
pospołu z świętemi zbawienie wieczyste!
Wspomóż Twoy lud, Panie IEzukryste,
błogosław, co dziedzictwem Ci ieść,
oszczędź go na każdy czas,
wynieś wysoko przez wieczność go.
Co dzień cześć, Panie Boże, weź od nas
a sławienie stałe imienia Twego.

I dziś nas broń, o Boże wierny,
kędy grzech, występek bezmierny,
miłosiernym nam bądź, o Panie Boże,
miłosiernym nam bądź śród biady wszey!
Niech ukaże się nam miłosierność ta,
ufność nasza k'Tobie zwrócona.
W Tobie ufamy, miły Panie, sromota
niech od nas będzie odwrócona.
Niech tak się stanie!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Joseph Klug Gesangbuch 1535
Bemerkungen: Choral Nr. 205 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE i p. Krzysztofowi Kruczyńskiemu poświęcam przekład napisany w Święto Świętej Jadwigi, Wdowy, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH and Mr. Krzysztof Kruczyński I dedicate the translation written on 16th October 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników