Oto, Panie Boże, chwalemy Ciebie

BWV 326 - Herr Gott, dich loben alle wir

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 326

Herr Gott, dich loben alle wir

Waiting...

Oto, Panie Boże, chwalemy Ciebie

Waiting...

2.

Herr Gott, dich loben alle wir
Und sollen billig danken dir
Für dein Geschöpf der Engel schon,
Die um dich schweb'n in deinem Thron.

Waiting...

Oto, Panie Boże, chwalemy Ciebie
a winnim słusznie nasze dziękowanie
Tobie dawać, za Anjełów stworzenie
co nad Twem stolcem[1] unoszą się w Niebie[2].

[1] Stolicą, tronem.
[2] Iz VI, 2.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Franz. Psalmen, Genf 1542
Bemerkungen: Choral Nr. 167 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 27 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Janowi Piotrowi Leusinkowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 27th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Jan Pieter Leusink. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników