Duszyca moya wywyższa Pana

BWV 324 - Meine Seele erhebet den Herrn

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 324

Meine Seele erhebet den Herrn

Waiting...

Duszyca moya wywyższa Pana

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Meine Seele erhebet den Herrn
Und mein Geist freuet sich Gottes meines Heilands.

Waiting...

Duszyca moya wywyższa Pana
a duchci moy wiesieli sie w Bogu, Odkupicielu mym.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: G. Rhau, Ench 1535, Joseph Klug Gesangbuch 1535
Bemerkungen: Choral Nr. 130 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 15 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Pawłowi Antoniemu Madejczykowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 15th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Paweł Antoni Madejczyk. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników