Pochwalon bądź Ty Jezukryście

BWV 314 - Gelobet seist du, Jesu Christ

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 314

Gelobet seist du, Jesu Christ

Waiting...

Pochwalon bądź Ty Jezukryście

Waiting...

2.

Gelobet seist du, Jesu Christ
Dass du Mensch geboren bist
Von einer Jungfrau, das ist wahr,
Dess freuet sich der Engel Schar.
Alleluja!

Waiting...

Pochwalon bądź Ty Jezukryście,
Którego w człeczej abrysie[1] powicie[2]
z panny niektórej[3], prawda toć szczyra,
stąd uwiesielenie jeść Anjełów kora[4].
Sława Jahwe!

[1] Postaci, powłoce.
[2] Narodzenie.
[3] Pewnej, owej.
[4] Chóru, tu: gromady.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Walter Gesangbuch 1524
Bemerkungen: Choral Nr. 287 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 15 VII A.D. 2018 ze zmianą 17 III A.D. 2019. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Kindze Ilgner. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 15th day of July A.D. 2018 with a change entered on the 17th day of March A.D. 2019. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Kinga Ilgner. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników