Pochwalon bądź Ty Jezukryście

BWV 314 - Gelobet seist du, Jesu Christ

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 314

Gelobet seist du, Jesu Christ

Waiting...

Pochwalon bądź Ty Jezukryście

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Gelobet seist du, Jesu Christ
Dass du Mensch geboren bist
Von einer Jungfrau, das ist wahr,
Dess freuet sich der Engel Schar.
Alleluja!

Waiting...

Pochwalon bądź Ty Jezukryście,
Którego w człeczej abrysie[1] powicie[2]
z panny niektórej[3], prawda toć szczyra,
stąd uwiesielenie jeść Anjełów kora[4].
Sława Jahwe!

[1] Postaci, powłoce.
[2] Narodzenie.
[3] Pewnej, owej.
[4] Chóru, tu: gromady.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Walter Gesangbuch 1524
Bemerkungen: Choral Nr. 287 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 15 VII A.D. 2018 ze zmianą 17 III A.D. 2019. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Kindze Ilgner. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 15th day of July A.D. 2018 with a change entered on the 17th day of March A.D. 2019. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Kinga Ilgner. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników