Dla wiesiela skaczmy wzgorę

BWV 313 - Für Freuden lasst uns springen

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 313

Für Freuden lasst uns springen

Waiting...

Dla wiesiela skaczmy wzgorę

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Für Freuden lasst uns springen
Ihr Christen allzugleiche!
Mit Mund und Herzen singen,
Denn Christ vom Himmelreiche
Von einer Jungfrau ist gebor'n,
Wer hat zuvor gehört von solchen Dingen?

Waiting...

Dla wiesiela skaczmy wzgorę,
wszytki wraz, my krześcijany!
Usty, sierce piejmy, ktore
niechżeć Chrysta śród Niebiany
chwalą, iż z Panny powitem,
któż pierwéj posłyszał o tem?

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Casp. Peltsch 1648
Bemerkungen: Choral Nr. 163 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 25 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Nurii Rial. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 25th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Nuria Rial. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników