Niech będzieć Bóg usposobienia łaskawego

BWV 311 - Es woll' uns Gott genädig sein

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 311

Es woll' uns Gott genädig sein

Waiting...

Niech będzieć Bóg usposobienia łaskawego

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Es woll' uns Gott genädig sein
Und seinen Segen geben;
Sein Antlitz uns mit hellem Schein
Erleucht' zum ew'gen Leben,
Dass wir erkennen seine Werk'
Und, was ihn liebt, auf Erden,
Und Jesus Christus Heil und Stärk'
Bekannt den Heiden werden
Und sie zu Gott bekehren.

Waiting...

Niech będzieć Bóg usposobienia łaskawego
a przydać nama błogosławieństwa swego
zechce; światłość jasna Obliczności Jego
oświetleniem do żywota wieczystego,
iżbyśmy poznali Jego działa
a toć, co miłość Jego na ziemie obrała,
iżby Jezukrysta władztwo zbawieniem y siłą
poganom uyrzeć sie zwoliło
a ku Bogu onych nawróciło.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Straßburger Kirchenamt 1525
Bemerkungen: Choral Nr. 16 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 11 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Marcinowi Michańczykowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 11th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Marcin Michańczyk. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników