Stoją przed tronem Bożym

BWV 309 - Es steh'n vor Gottes Throne

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 309

Es steh'n vor Gottes Throne

Waiting...

Stoją przed tronem Bożym

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Es steh'n vor Gottes Throne,
Es steh'n vor Gottes Throne,
Die unsre Wächter sind,
Der in sei'm lieben Sohne,
Der in sei'm lieben Sohne
Liebt aller Menschen Kind,
Dass er auch nicht der Eines
Veracht' will hab'n so Kleines,
Als jemals ist gebor'n;
Als jemals ist gebor'n.

Waiting...

Stoją przed tronem Bożym,
Stoją przed tronem Bożym
ci, co stóżami naszemi,
Tenci w swym Synu drogim,
Tenci w swym Synu drogim
umiłował wsze na ziemi,
nie chce Onci niewielgiego
darzyć pogardzenia swego
uczuciem, jako co powite,
uczuciem, jako co powite.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Joachim a Burck 1594
Bemerkungen: Choral Nr. 166 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 30 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Soriane Renaud. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 30th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Soriane Renaud. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników