Niechybnie czasy nastały

BWV 307 - Es ist gewisslich an der Zeit

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 307

Es ist gewisslich an der Zeit

Waiting...

Niechybnie czasy nastały

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Es ist gewisslich an der Zeit
Dass Gottes Sohn wird kommen
In seiner grossen Herrlichkeit,
Zu richten Bös' und Frommen.
Dann wird das Lachen werden theu'r,
Wann Alles soll vergehn im Feu'r,
Wie Petrus davon zeuget.

Waiting...

Niechybnie czasy nastały
gdaż Bożyc przybędzie
śród wielkiej swey fały,
na sąd nieprawych y zbożnych siędzie.
Tedy śmiech cennym sie stanie
skoro wszytko w pożodze przeminie,
jako Piotra usty świadectwo dawały.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Walter Gesangbuch 1524, Cassel Gesangbuch 1601
Bemerkungen: Choral Nr. 260 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 5 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Halinie Łabonarskiej. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 5th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Halina Łabonarska. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników