Jedna bywa biada, ach Panie, jedyna tać

BWV 304 - Eins ist noth, ach Herr, dies Eine

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 304

Eins ist noth, ach Herr, dies Eine

Waiting...

Jedna bywa biada, ach Panie, jedyna tać

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Eins ist noth, ach Herr, dies Eine
Lehre mich erkennen doch:
Alles Andre, wie's auch scheine,
Ist ja nur ein schweres Joch,
Darunter das Herze sich naget und plaget,
Und dennoch kein wahres Vergnügen erjaget;
Erlang ich dies Eine, das Alles ersetzt,
So werd ich mit Einem in Allem ergötzt.

Waiting...

Jedna bywa biada, ach Panie, jedyna tać,
naucz mię, iżbym mógł Jedno toć rozpoznawać:
wszytko insze, co takoż błyska,
jedno ciężkim jarzmem tchnie, tryska,
pod którym sierce znękane a udręczone,
y prawej przetoż nie uczuje roskoszności;
zdobędęć ja Ono jedno co zastąpi wsze,
stąd będęć ja z Jedynym we wszytkim w szczęsności.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Joach. Neander 1680
Bemerkungen: Choral Nr. 280 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 20 VIIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Tadeuszowi Goryckiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 20th day of September A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Tadeusz Gorycki. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników