Jedna bywa biada, ach Panie, jedyna tać

BWV 304 - Eins ist noth, ach Herr, dies Eine

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 304

Eins ist noth, ach Herr, dies Eine

Waiting...

Jedna bywa biada, ach Panie, jedyna tać

Waiting...

2.

Eins ist noth, ach Herr, dies Eine
Lehre mich erkennen doch:
Alles Andre, wie's auch scheine,
Ist ja nur ein schweres Joch,
Darunter das Herze sich naget und plaget,
Und dennoch kein wahres Vergnügen erjaget;
Erlang ich dies Eine, das Alles ersetzt,
So werd ich mit Einem in Allem ergötzt.

Waiting...

Jedna bywa biada, ach Panie, jedyna tać,
naucz mię, iżbym mógł Jedno toć rozpoznawać:
wszytko insze, co takoż błyska,
jedno ciężkim jarzmem tchnie, tryska,
pod którym sierce znękane a udręczone,
y prawej przetoż nie uczuje roskoszności;
zdobędęć ja Ono jedno co zastąpi wsze,
stąd będęć ja z Jedynym we wszytkim w szczęsności.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Joach. Neander 1680
Bemerkungen: Choral Nr. 280 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 20 VIIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Tadeuszowi Goryckiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 20th day of September A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Tadeusz Gorycki. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników