Człeku ogromnej boleści

BWV 300 - Du grosser Schmerzensmann

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 300

Du grosser Schmerzensmann

Waiting...

Człeku ogromnej boleści

Waiting...

2.

Du grosser Schmerzensmann
Vom Vater so geschlagen,
Herr Jesu, dir sei Dank
Für alle deine Plagen:
Für deine Seelenangst,
Für deine Band' und Noth,
Für deine Geisselung
Für deinen bittern Tod.

Waiting...

Człeku ogromnej boleści,
co od Oćća zesłane[1] Ci,
Panie Jezu, Tobie dzięki
za teć wszytkie Twe udręki:
za Twey duszycy strwożenie[2],
za Twę biadę, uwiązanie[3],
za Twoye ubiczowanie[4],
za żywota Ci zabranie[5].

[1] Mk XIV, 36 ,,I mówił: Abba, Ojcze! wszystko tobie jest podobno, przenieś odemnie ten kielich. Ale nie to, co Ja chcę, ale co ty.’’
[2] Mk XIV, 43 ,,Smętna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu, a czujcie’’.
[3] Mk XV, 1 ,,związawszy Jezusa, wiedli i podali Piłatowi’’.
[4] Mk XV, 15 ,,Jezusa ubiczowanego podał, aby był ukrzyżowan’’.
[5] Mk XV, 37 ,,A Jezus wypuściwszy głos wielki, skonał’’.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Adam Thebesius 1663
Bemerkungen: Choral Nr. 164 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 27 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Emilianowi Kamińskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 27th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Emilian Kamiński. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników