Człeku ogromnej boleści

BWV 300 - Du grosser Schmerzensmann

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 300

Du grosser Schmerzensmann

Waiting...

Człeku ogromnej boleści

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Du grosser Schmerzensmann
Vom Vater so geschlagen,
Herr Jesu, dir sei Dank
Für alle deine Plagen:
Für deine Seelenangst,
Für deine Band' und Noth,
Für deine Geisselung
Für deinen bittern Tod.

Waiting...

Człeku ogromnej boleści,
co od Oćća zesłane[1] Ci,
Panie Jezu, Tobie dzięki
za teć wszytkie Twe udręki:
za Twey duszy strwożenie[2],
za Twę biadę, uwiązanie[3],
za Twoye ubiczowanie[4],
za żywota Ci zabranie[5].

[1] Mk XIV, 36 ,,I mówił: Abba, Ojcze! wszystko tobie jest podobno, przenieś odemnie ten kielich. Ale nie to, co Ja chcę, ale co ty.’’
[2] Mk XIV, 43 ,,Smętna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu, a czujcie’’.
[3] Mk XV, 1 ,,związawszy Jezusa, wiedli i podali Piłatowi’’.
[4] Mk XV, 15 ,,Jezusa ubiczowanego podał, aby był ukrzyżowan’’.
[5] Mk XV, 37 ,,A Jezus wypuściwszy głos wielki, skonał’’.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Adam Thebesius 1663
Bemerkungen: Choral Nr. 164 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 27 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Emilianowi Kamińskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 27th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Emilian Kamiński. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników