Oto przykazań poświęcone

BWV 298 - Dies sind die heil'gen zehn Gebot'

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 298

Dies sind die heil'gen zehn Gebot'

Waiting...

Oto przykazań poświęcone

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Dies sind die heil'gen zehn Gebot'
die uns gab unser Herre Gott
durch Mose, seinen Diener treu,
hoch auf dem Berg Sinai.
Kyrie eleis'.

Waiting...

Oto przykazań poświęcone
od Pana Boga dziesięć, Ktory
przez Mojżeszów dał nama one,
na wirzchu oney Sinai gory.
Panie, zmiłuj sie!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Erfurt 1524
Bemerkungen: Choral Nr. 127 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach
Tekst skorygowany przez p. F. A. Zielińskiego 6 III A.D. 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 24 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Elżbiecie Watts. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 24th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Elizabeth Watts. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników