Słojnce blaskot swoy odwróciło

BWV 297 - Die Sonn' hat sich mit ihrem Glanz gewendet

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 297

Die Sonn' hat sich mit ihrem Glanz gewendet

Waiting...

Słojnce blaskot swoy odwróciło

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Die Sonn' hat sich mit ihrem Glanz gewendet
Und, was sie soll, auf diesen Tag vollendet;
Die dunkle Nacht dringt allenthalben zu,
Bringt Menschen, Vieh und alle Welt zur Ruh'.

Waiting...

Słojnce blaskot swoy odwróciło
czem, jako bydź winno, dzień on zakończyło;
zewsząd mroczna noc nadciąga,
lud, bydło a świat wszytki do snu pociąga.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Franz. Psalmen, Genf 1542
Bemerkungen: Choral Nr. 232 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 26 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Beacie Ścibakównie. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 26th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Beata Ścibakówna. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników