Ducha Świętego opwita łaskawość

BWV 295 - Des heil'gen Geistes reiche Gnad'

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 295

Des heil'gen Geistes reiche Gnad'

Waiting...

Ducha Świętego opwita łaskawość

Waiting...

2.

Des heil'gen Geistes reiche Gnad'
Die Herzen der Apostel hat
Erfüllt mit seiner Gütigkeit,
Geschenkt der Sprachen Unterscheid.

Waiting...

Ducha Świętego opwita łaskawość
w Apostołów sierca wlała
swoyę niezmierzoną dobrość,
dar wielu języków dała.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: J. Herm. Schein 1627
Bemerkungen: Choral Nr. 207 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 24 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. podpułkownikowi Janowi Chłopkowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 24th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and lieutenant colonel Jan Chłopek. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników