Ducha Świętego opwita łaskawość

BWV 295 - Des heil'gen Geistes reiche Gnad'

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 295

Des heil'gen Geistes reiche Gnad'

Waiting...

Ducha Świętego opwita łaskawość

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Des heil'gen Geistes reiche Gnad'
Die Herzen der Apostel hat
Erfüllt mit seiner Gütigkeit,
Geschenkt der Sprachen Unterscheid.

Waiting...

Ducha Świętego opwita łaskawość
w Apostołów sierca wlała
swoyę niezmierzoną dobrość,
dar wielu języków dała.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: J. Herm. Schein 1627
Bemerkungen: Choral Nr. 207 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 24 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. podpułkownikowi Janowi Chłopkowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 24th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and lieutenant colonel Jan Chłopek. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników