Ty jeś Trojgiem w swey jedności

BWV 293 - Der du bist drei in Einigkeit

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 293

Der du bist drei in Einigkeit

Waiting...

Ty jeś Trojgiem w swey jedności

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Der du bist drei in Einigkeit
Ein wahrer Gott von Ewigkeit;
Die Sonn' mit dem Tag von uns weicht,
Lass uns leuchten dein göttlich Licht.

Waiting...

Ty jeś[1] Trojgiem w swey jedności,
prawym Bogiem od wieczności;
Słojnce z dniem wraz od nas pierzchają,
Twemu boskiemu światłu lśnić pozwalając.

[1] Jesteś.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: J. Herm. Schein 1627
Bemerkungen: Choral Nr. 154 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 15 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Arkadiuszowi Janiczkowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 15th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Arkadiusz Janiczek. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników