Oćca wzgorę sławić chcemy ninie

BWV 292 - Den Vater dort oben

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 292

Den Vater dort oben

Waiting...

Oćca wzgorę sławić chcemy ninie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Den Vater dort oben
Wollen wir nun loben,
Der uns als ein milder Gott
Gnädiglich gespeiset hat,
Und Christum seinen Sohn,
Durch welchen der Segen kommt
Vom allerhöchsten Thron.

Waiting...

Oćca wzgorę
sławić chcemy ninie,
Tenci nama jako Bóg dobrotliwy
dawał jadła w łaskawości
a Chrysta, Syna Jego,
przez Którego benedykcya spływa
ode Nawysszego stolicy.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Michael Weisse 1531
Bemerkungen: Choral Nr. 239 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 24 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Leonowi Charewiczowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 24th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Leon Charewicz. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników