Oto Pan Chryst za stołem siedział

BWV 285 - Da der Herr Christ zu Tische sass

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 285

Da der Herr Christ zu Tische sass

Waiting...

Oto Pan Chryst za stołem siedział

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Da der Herr Christ zu Tische sass
Zuletzt das Osterlämmlein ass,
Und wollt' von hinnen scheiden,
Sein'n Jüngern er treulich befahl,
Dass man allzeit verkünd'gen soll
Sein'n Tod und bitter Leiden.

Waiting...

Oto Pan Chryst za stołem siedział
baranka, konieczną[1] paschę, pożywając
pragnął odyść, opuścić ziemie.
Wiernie apostoły nakazał,
iżby głosili zawżdy[2], przepowiadając
Jego śmirć a gorzkie cirzpienie. 

[1] Ostatnią; koniecznie od końca, nie od konieczności.
[2] Zawsze, po wszystkie czasy.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Görlitz Gesangbuch 1611
Bemerkungen: Choral Nr. 196 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Rekonstrukcja tłumaczenia z dnia 16 VII A.D. 2018, utraconego w wyniku zawodności systemu. Rekonstrukcją dysponujemy wyłącznie dzięki zachowaniu zimnej krwi przez tłumacza, który to przystąpił niezwłocznie do próby odtworzenia przepadłego tekstu. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Reconstruction of the translation written on 15th day of July A.D. 2018, which has been lost due to an error of computer system. This reconstruction is available exclusively due to a cold-blood of the translator, who managed to reconstruct the lost text immediately. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników