Chryst, który nas świętemi czyni

BWV 283 - Christus, der uns selig macht

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 283

Christus, der uns selig macht

Waiting...

Chryst, który nas świętemi czyni

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Christus, der uns selig macht
Kein Bös's hat begangen,
Der ward für uns in der Nacht
Als ein Dieb gefangen,
Geführt vor gottlose Leut'
Und fälschlich verklaget,
Verlacht, verhöhnt, und verspeit,
Wie denn die Schrift saget.

Waiting...

Chryst, który nas świętemi czyni,
złego nics nie popełnił,
Tenci za nas w nocy
nalazłszy sie w mocy
niezbożnych, by[1] złoczyńca, pojmanym
był fałszywie nawadzanym[2],
urągali, nagrawali[3] a oplwali Ji[4],
jako w Piśmie napisane stoi.

[1] Tu: niby.
[2] Oskarżany.
[3] Szydzili.
[4] Jego.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Michael Weisse 1531
Bemerkungen: Choral Nr. 198, 306 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 23 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Krzysztofowi Pregardienowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 23rd day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Christoph Pregardien. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników