Chrystus, nasz Pan, przybywszy nad Jordan

BWV 280 - Christ, unser Herr, zum Jordan kam

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 280

Christ, unser Herr, zum Jordan kam

Waiting...

Chrystus, nasz Pan, przybywszy nad Jordan

Waiting...

2.

Christ, unser Herr, zum Jordan kam
Nach seines Vaters Willen,
Von Sankt Johann's die Taufe nahm
Sein Werk und Amt zu 'rfüllen;
Da wollt' er stiften uns ein Bad,
Zu waschen uns von Sünden,
Ersäufen auch den bittern Tod
Durch sein selb's Blut und Wunden.
Es galt ein neues Leben.

Waiting...

Chrystus, nasz Pan, przybywszy nad Jordan,
iż tako z woli Jego Oćca zstać sie miało,
z rąk Jana Świętego krzest jeść Ji dan,
spełnił swoy urząd a działo;
kce dać kąpiel nama
ku grzechów naszych zmyciu,
zatopić takoż śmirć, która bolesna,
Jego sama krwie, Jego rana,
prowadzi nas ku życiu.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Walter Gesangbuch 1524
Bemerkungen: Choral Nr. 65 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 11 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Janowi Marii Aubertowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 11th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Jean-Marie Aubert. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników