Christus spoczął przez śmierć uwiązany

BWV 279 - Christ lag in Todesbanden

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 279

Christ lag in Todesbanden

Waiting...

Christus spoczął przez śmierć uwiązany

Waiting...

2.

Christ lag in Todesbanden
Für unser Sünd' gegeben,
Der ist wieder erstanden
Und hat uns bracht das Leben.
Dess wir sollen fröhlich sein,
Gott loben und ihm dankbar sein,
Und singen Halleluja, Halleluja!

Waiting...

Christus spoczął przez śmierć uwiązany,
onej przez grzech nasz oddany,
lecz wstawszy znów ku żywocie
życie przyniósł nam w prezencie.
Radość naszą powinnością,
Boga chwalić my z wdzięcznością
pragniem Alleluja śpiewając.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Walter Gesangbuch 1524
Bemerkungen: Choral Nr. 261 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 17 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Pawłowi McCreeshowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 17th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Paul McCreesh. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników