Legnąwszy w śmirci kajdanach

BWV 278 - Christ lag in Todesbanden

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 278

Christ lag in Todesbanden

Waiting...

Legnąwszy w śmirci kajdanach

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Christ lag in Todesbanden
Für unser Sünd' gegeben,
Der ist wieder erstanden
Und hat uns bracht das Leben.
Dess wir sollen fröhlich sein,
Gott loben und ihm dankbar sein,
Und singen Halleluja, Halleluja!

Waiting...

Legnąwszy w śmirci kajdanach,
winną tuć nasza niecnota[1]
powstał Chrystus do żywota
niosąc y żywoty nama.
Tedy radośni być winniśmy
a okazać, iż wdzięczniśmy
pianiem: Jahwe chwała!

[1] Tu: grzech; jak cnota jest uczynkiem dobrym tak niecnota złym.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Walter Gesangbuch 1524
Bemerkungen: Choral Nr. 370 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 17 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Dorocie Kamińskiej. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 17th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Dorota Kamińska. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników