Chrystusie, Ty Który jeś dzień y błysk

BWV 274 - Christe, der du bist Tag und Licht

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 274

Christe, der du bist Tag und Licht

Waiting...

Chrystusie, Ty Który jeś dzień y błysk

Waiting...

2.

Christe, der du bist Tag und Licht,
Vor dir ist, Herr, verborgen nichts;
Du väterliches Lichtes Glanz,
Lehr' uns den Weg der Wahrheit ganz.

Waiting...

Chrystusie, Ty Który jeś[1] dzień y błysk,
przed Tobą, Panem, nie skryje się niczs;
Oycowskiego Twego światła lśnienie
dawa nam o drodze Prawdy cale[2] nauczenie.

[1] Jesteś.
[2] Pełne, kompletne.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Joseph Klug Gesangbuch 1535
Bemerkungen: Choral Nr. 245 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 15 VII A.D. 2018 ze zmianą 17 III A.D. 2019. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Sebastianowi Cybulskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 15th day of July A.D. 2018 with a change on the 17th day of Marh A.D. 2019. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Sebastian Cybulski. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników