Z głębi sierca moyego

BWV 269 - Aus meines Herzens Grunde

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 269

Aus meines Herzens Grunde

Waiting...

Z głębi sierca moyego

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Aus meines Herzens Grunde
Sag' ich dir Lob und Dank,
In dieser Morgenstunde,
Darzu mein Lebelang,
O Gott in deinem Thron,
Dir zu Lob, Preis und Ehren,
Durch Christum, unsern Herren,
Dein' eingebornen Sohn.

Waiting...

Z głębi sierca moyego
składam Ci cześć, dziękczynienie,
w onej zaranney godzinie
jak długo żywot będę wieść,
o Boże na Twoim tronie,
Tobie sława, chwała, cześć
przez Krysta, Pana naszego,
Syna Jednorodzonego.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Dav. Wolder 1598
Bemerkungen: Choral Nr. 1 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 24 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Robertowi Pająkowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 24th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Robert Pająk. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników