W dni od Wielkiejnocy cztyrdzieści

BWV 266 - Als vierzig Tag' nach Ostern war'n

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 266

Als vierzig Tag' nach Ostern war'n

Waiting...

W dni od Wielkiejnocy cztyrdzieści

Waiting...

2.

Als vierzig Tag' nach Ostern war'n
Und Christus wollt' gen Himmel fahr'n,
B'schied er sein' Jünger auf ein Berg,
Vollendet da sein Amt und Werk.
Halleluja!

Waiting...

W dni od Wielkiejnocy cztyrdzieści
skoro kciał Chryst w Niebiosa wznieść sie,
zawezwał Onci swoye apostoły na wzniesienie,
Jego działa a posłania sie zstało dopełnienie.
Wysławiajcież Jahwe!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Nic. Herman 1560
Bemerkungen: Choral Nr. 208 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 15 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Piotrowi Borowcowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 15th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Piotr Borowiec. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników