W dni od Wielkiejnocy cztyrdzieści

BWV 266 - Als vierzig Tag' nach Ostern war'n

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 266

Als vierzig Tag' nach Ostern war'n

Waiting...

W dni od Wielkiejnocy cztyrdzieści

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Als vierzig Tag' nach Ostern war'n
Und Christus wollt' gen Himmel fahr'n,
B'schied er sein' Jünger auf ein Berg,
Vollendet da sein Amt und Werk.
Halleluja!

Waiting...

W dni od Wielkiejnocy cztyrdzieści
skoro kciał Chryst w Niebiosa wznieść sie,
zawezwał Onci swoye apostoły na wzniesienie,
Jego działa a posłania sie zstało dopełnienie.
Wysławiajcież Jahwe!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Nic. Herman 1560
Bemerkungen: Choral Nr. 208 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 15 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Piotrowi Borowcowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 15th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Piotr Borowiec. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników