Wszytko na Boga benedykcyi

BWV 263 - Alles ist an Gottes Segen

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 263

Alles ist an Gottes Segen

Waiting...

Wszytko na Boga benedykcyi

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Alles ist an Gottes Segen
Und an seiner Gnad' gelegen
Über alles Geld und Gut.
Wer auf Gott sein' Hoffnung setzet,
Der behält ganz unverletzet
Einen freien Heldenmuth.

Waiting...

Wszytko na Boga benedykcyi[1]
posadzie a Jego klemencyi[2]
stoi, przed ceną złota, majątków.
Który w Bodze pokłada dufność
otrzymywa na swoją własność
darem[3] waleczność bohaterów.

[1] Błogosławieństwie.
[2] Łaskawości.
[3] Bezpłatnie; darem czyli w darze, słowo przekształciło się w darmie, dziś znamy: darmo (może być rozumiane dwojako: na próżno albo bezpłatnie).

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Nach J. B. Königs Choralbuch 1738
Bemerkungen: Choral Nr. 128 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Rekonstrukcja tłumaczenia z dnia 16 VII A.D. 2018, utraconego w wyniku zawodności systemu. Rekonstrukcją dysponujemy wyłącznie dzięki zachowaniu zimnej krwi przez tłumacza, który to przystąpił niezwłocznie do próby odtworzenia przepadłego tekstu. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Reconstruction of the translation written on 15th day of July A.D. 2018, which has been lost due to an error of computer system. This reconstruction is available exclusively due to a cold-blood of the translator, who managed to reconstruct the lost text immediately. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników