Kędy Pan Bóg nama nie bywa w bliskości

BWV 258 - Wo Gott der Herr nicht bei uns hält

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 258

Wo Gott der Herr nicht bei uns hält

Waiting...

Kędy Pan Bóg nama nie bywa w bliskości

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Wo Gott der Herr nicht bei uns hält,
Wenn unsre Feinde toben,
Und Er unsrer Sach' nicht zufällt
Im Himmel hoch dort oben,
Wo Er Israels Schutz nicht ist
Und selber bricht der Feinde List,
So ist's mit uns verloren.

Waiting...

Kędy Pan Bóg nama nie bywa w bliskości
wobec oszalałego wroga ciosów,
a sprawy naszey nie miewa w przychylności
tamo, w wysokich wyżynach Niebiosów,
kędy Onci nie bywa tarczą Izraela swego
y sam wniwecz nie obróci iadu wrażego –
skończeniśmy a sprawa przegrana.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Joseph Klug Gesangbuch 1535
Bemerkungen: Choral Nr. 335 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 22 VII A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 25 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Adamowi Ferencemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 22nd day of July A.D. 2018 (with the changes implemented on 25th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Adam Ferency. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników