Ach, Panie a Boże

BWV 255 - Ach Gott und Herr

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 255

Ach Gott und Herr

Waiting...

Ach, Panie a Boże

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Ach Gott und Herr,
Wie gross und schwer
Sind mein' begangne Sünden!
Da ist Niemand,
Der helfen kann,
In dieser Welt zu finden.

Waiting...

Ach, Panie a Boże,
ciężkie y ogromne srogo[1]
sąć grzechy, których popełnienia
winnym. Nie maszci tuć kogo
któż mi wspomożenia
udzielić w tym świecie może.

[1] Tu: wielce.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: As hymnodus sacer, Leipzig 1625
Bemerkungen: Choral Nr. 40 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach
Tekst poprawiony przez p. F. A. Zielińskiego 5 VI A.D. 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 15 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Dariuszowi Starczewskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 15th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Dariusz Starczewski. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników