Ach, Boże, posłysz me westchnienia a narzekanie

BWV 254 - Ach Gott, erhör' mein Seufzen und Wehklagen

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 254

Ach Gott, erhör' mein Seufzen und Wehklagen

Waiting...

Ach, Boże, posłysz me westchnienia a narzekanie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Ach Gott, erhör' mein Seufzen und Wehklagen,
Lass mich in meiner Noth nicht gar verzagen,
Du weisst mein'm Schmerz,
Erkennst mein Herz,
Hast du mir's auferlegt,
So hilf mir's tragen!

Waiting...

Ach, Boże, posłysz me westchnienia a narzekanie,
nie dozwól nadziei tracić cale[1] w nieszczęsności,
znaszci moye boleści,
sierca mego poznanie
Ci dane – iżeś nałożył na mię brzemienia trud
dopomożeniem usłuż, iżbym podźwignąć ji[2] mógł!

[1] Doszczętnie.
[2] Go.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Praxis Pietatis, Frankfurt 1662
Bemerkungen: Choral Nr. 186 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Rekonstrukcja tłumaczenia z dnia 16 VII A.D. 2018, utraconego w wyniku zawodności systemu. Rekonstrukcją dysponujemy wyłącznie dzięki zachowaniu zimnej krwi przez tłumacza, który to przystąpił niezwłocznie do próby odtworzenia przepadłego tekstu. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Reconstruction of the translation written on 15th day of July A.D. 2018, which has been lost due to an error of computer system. This reconstruction is available exclusively due to a cold-blood of the translator, who managed to reconstruct the lost text immediately. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników