Ach, pozostańże przy nas, Iezukryste Panie

BWV 253 - Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 253

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ

Waiting...

Ach, pozostańże przy nas, Iezukryste Panie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ,
Weil es nun Abend worden ist;
Dein göttlich Wort, das helle Licht,
Lass ja bei uns auslöschen nicht!

Waiting...

Ach, pozostańże przy nas, Iezukryste Panie,
iż oto się zstawa wieczorna pora ninie[1];
świętey Twey mowy by[2] iasne promienie
niechżeć nie będzie uyrzane sczeźnienie[3]!

[1] Teraz.
[2] Tu: niby; która jest jak.
[3] Zniknięcie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Sethus Calvisius, 1594
Bemerkungen: Choral Nr. 177 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 15 VII A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 26 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Elżbiecie Jarosik. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 15th day of July A.D. 2018 (with the changes implemented on 26th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Elżbieta Jarosik. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników