Ach, pozostańże przy nas, Jezukryste Panie

BWV 253 - Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 253

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ

Waiting...

Ach, pozostańże przy nas, Jezukryste Panie

Waiting...

2.

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ,
Weil es nun Abend worden ist;
Dein göttlich Wort, das helle Licht,
Lass ja bei uns auslöschen nicht!

Waiting...

Ach, pozostańże przy nas, Jezukryste Panie,
iż oto się zstawa wieczorna pora ninie[1];
świętej Twey mowy by[2] jasne promienie
niechżeć nie będzie uyrzane sczeźnienie[3]!

[1] Teraz.
[2] Tu: niby, jest jak.
[3] Zniknięcie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Sethus Calvisius, 1594
Bemerkungen: Choral Nr. 177 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 15 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Elżbiecie Jarosik. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 15th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Elżbieta Jarosik. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników