Ninie wszytki Bodze składaimy w podzięce

BWV 252 - Nun danket alle Gott

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Na śluby
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 252

Nun danket alle Gott

Waiting...

Ninie wszytki Bodze składaimy w podzięce

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Waiting...
Waiting...

3.

Nun danket alle Gott
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der große Dinge tut
An uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen an
Unzählig viel zugut
Und noch itzund getan.

Waiting...

Ninie wszytki Bodze składaimy w podzięce
sierca, usty a ręce.
Tenci dziwy poczyna wielkie
nama w godziny wszelkie[1].
Tenci, odkądeśmy w matki łonie
y odkąd na nogach stoimy,
dobra mnogie niezmierzenie
uczynił y dzisia czyni.

[1] W każdy czas, niezależnie od okoliczności.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B, Corno I/II, Oboe, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: vielleicht um 1729
Text: Martin Rinckart, 1636
Anlass: Trauung

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 15 VII A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 27 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Andżelice Piechowiak. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 15th day of July A.D. 2018 (with the changes implemented on 27th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Andżelika Piechowiak. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników