Cóż Bóg czyni, uczynioneć cnie

BWV 250 - Was Gott tut, das ist wohlgetan

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Na śluby
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 250

Was Gott tut, das ist wohlgetan

Waiting...

Cóż Bóg czyni, uczynioneć cnie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Waiting...
Waiting...

3.

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Es bleibt gerecht sein Wille;
Wie er fängt meine Sachen an,
Will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott,
Der in der Not
Mich wohl weiß zu erhalten;
Drum lass ich ihn nur walten.

Waiting...

Cóż Bóg czyni, uczynioneć cnie,
z Iego wolą pozostawa zgodnie;
iakoć Onci rządzi memi sprawy
chcęć ia przyimować w cichości.
Onci moim Bogiem prawym,
Który, gdaż ia ieśm w nieszczęsności[1],
zna dobrze, iako mię zachować;
Iemu iednemu chcęć się oddać[2].

[1] Gdy jestem biedzie, ciężkiej życiowej sytuacji.
[2] Oddać w opiekę, zawierzyć, polecić.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B, Corno I/II, Oboe, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: vielleicht um 1729
Text: Samuel Rodigast 1676
Anlass: Trauung

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 15 VII A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 27 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Władysławowi A. Usoffowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 15th day of July A.D. 2018 (with the changes implemented on 27th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Wladislaw A. Usoff. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników