Magnificat in D-Dur

BWV 243 - Magnificat in D-Dur

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Parafrazy W34
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Parafrazy W34

BWV 243

Magnificat in D-Dur

Waiting...

Magnificat in D-Dur

Waiting...

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Magnificat anima mea Dominum.

Waiting...

Wielbi moja dusza Pana.

Waiting... Łk 1:46

2. Aria S.II

Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

Waiting...

I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu.

Waiting...

3. Aria S.I

Oboe d'amore I, Organo, Continuo

Quia respexit humilitatem ancillae suae;
ecce enim ex hoc beatam me dicent

Waiting...

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem będą mnie odtąd nazywać błogosławioną.

Waiting...

4. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Omnes generationes.

Waiting...

Wszystkie pokolenia.

Waiting...

5. Aria B

Organo, Continuo

Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.

Waiting...

Bo uczynił mi wielkie rzeczy ten, który jest mocny, i święte jest jego imię.

Waiting...

6. Aria (Duetto) A T

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Et misericordia a progenie in progenies timentibus eum.

Waiting...

A jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją.

Waiting...

7. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui.

Waiting...

Okazał moc swoim ramieniem i rozproszył pysznych w myślach ich serc.

Waiting...

8. Aria T

Violini all' unisono, Organo, Continuo

Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.

Waiting...

Strącił mocarzy z tronów, a wywyższył pokornych.

Waiting...

9. Aria A

Flauto traverso I/II, Organo, Continuo

Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes.

Waiting...

Głodnych napełnił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym.

Waiting...

10. Aria (Terzetto) S.I S.II A

Oboe I/II all' unisono, Organo, Violoncelli senza, Violone e Bassoni

Suscepit Israel puerum suum
recordatus misericordiae suae.

Waiting...

Ujął się za Izraelem, swym sługą, pomny na swoje miłosierdzie

Waiting...

11. Coro

Organo, Continuo

Sicut locutus est ad Patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.

Waiting...

Jak mówił do naszych ojców, do Abrahama i jego potomstwa na wieki.

Waiting...

12. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Gloria Patri, gloria Filio,
gloria et Spiritui Sancto!
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.

Waiting...

Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak było od początku, jak jest i jak będzie
na wieki wieków.
Amen.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S.I S.II A T B, Coro: S.I S.II A T B, Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 1728/31
Text: Lukas 1,46-55
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarz Parafrazy W34

To tłumaczenie wprowadził Kuba, w grudniu 2015 roku.

Komentarze użytkowników